Phim Sex Không Chê nhưng nó làm tổn thương như shit và làm cho spin đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy Trent nhưng nó giống như tôi là dưới nước. Tôi có thể nghe anh la hét về che cầu thang trở lại Phim Sex Không Chê hoặc một cái gì đó. Điều tiếp theo tôi biết, Wilson có một lỗ hổng lớn trong đầu, và Tom đang đứng đó với một cái nhìn hằn trên khuôn mặt của mình và một khẩu súng hút thuốc trong tay. Tôi đoán anh ta vơ vét nó từ một trong những kẻ sex. Tom bắn hai kẻ xấu hơn trước khi Phim Sex Không Chê bắn vào anh ta. Tom đã có thể vịt xuống một lối đi. Trent không thể đuổi theo anh vì anh nghe thấy tên mình được gọi. By Daddy của tôi! Trent! Michael gọi từ phía sau tôi ở đâu đó. Đặt xuống khẩu súng và chúng tôi vẫn có thể là bạn bè. Đúng vậy! đáp Trent khi ông cúi đằng sau một đống trường hợp bia Coors. Và làm thế quái nào bạn biết tên tôi? Một trong những Phim Sex Không Chê nhỏ của bạn ré lên trên mái nhà, nhưng đừng lo lắng! Anh sẽ không bao giờ la