Phim Cấp 3 tỉnh hơn. Nếu bạn không quan tâm đến tôi, có ổn không nếu tôi cố gắng làm việc với bạn nhiều hơn chúng ta đêm qua tại một thời điểm nào đó trong chuyến đi này? Tôi hỏi một cách rõ ràng. Phim Cấp 3 đã biến âm nhạc xuống một bậc và điều chỉnh tư thế của cô. Ồ, đó là lý do chính mà tôi đã mời cô, tôi sẽ không hỏi cô nếu tôi muốn ngủ một mình, cô nói và nhanh chóng nhìn tôi. Thật vậy? Bạn nói như thể bạn đã nghĩ về nó một thời gian, tôi trả lời lạnh lùng. Tôi có, Phim Cấp 3 bạn đã được ưu tiên kể từ khi tôi gặp bạn